Jan 11, 2012

Kosmos: Rtanj - Srpska piramida


Ko smo u odnosu na mogućnost da vodimo poreklo od bića koja su na prostoru Srbije sagradila najveću i najstariju piramidu na svetu? Koje su odlike rtanjske planine? Kakve elektro magnetne talase beleže instrumenti na vrhu i u podnožju Rtnja? Šta kažu naučnici i istraživači? Šta za nas znači ako se pokaže da je Rtanj zaista piramidalna građevina ili struktura?

Gosti su Saša Nađfeji -- nezavisni istraživač piramidolog, i izvršni direktor centra za istraživanje i ekologiju Rtnja, i prof. dr Ljubo Ristovski, fizičar i istraživač bioenergije.


Uz mnoštvo zanimljivih fotografija i snimaka PIP kamerom, ponudićemo odgovor na pitanje da li je Rtanj piramida?