Jan 21, 2012

Hrana za genocid [TXT]

Poznato je da jedna kompanija može da proizvodi tri kategorije jednog istog proizvoda. Prvu za domaće tržište, drugu za izvoz u druge razvijene zemlje i treću za izvoz u zemlje u razvoju. Ovoj trećoj kategoriji pripada oko 80% proizvoda za ishranu, cigareta, napitaka i oko 70% robe široke potrošnje tekstilne industrije i industrije kože i obuće.

Kada su u pitanju lekovi, koje izvoze Severna Amerika i zemlje zapadne Evrope u zemlje istočne Evrope, Azije, Afrike i Latinske Amerike, taj procenat je 90%.Izvoz kancerogenih materija u “ne-elitne” zemlje

Nedavno je u časopisu Vils-Nuvel iz Francuske i nekim engleskim listovima uz saglasnost komisije OUN za hranu i kontrolu životnih namirnica obelodanjeno da neke zapadne kompanije proširuju proizvodnju i izvoz kancerogenih proizvoda u “ne-elitne” zemlje.

Proizvodnja takvih proizvoda se ubrzanim tempom razvoja u ograacima tih kompanija na Bahamima, Kipru, Filipinima, Malti, Portoriku, Senegalu, Maroku, Australiji, ali i u Holandiji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Zbranjeno u OECD, široko rasprostranjeno kod ostalih

Tako su, na primer, Koka Kola i margarini proizvedeni u Holandiji i Nemačkoj, a distribuirani u zemljama u razvoju konzervirani emulgatorom koji izaziva rak, a označeni su na pakovanju simbolom E330. Ti proizvodi su inače zabranjeni za distribuciju i prodaju u zemljama članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, ali se bez ikakve kontrole distribuiraju u zemlje u razvoju.

S obzirom na je i naše tržište od strane zapadnih kompanija označeno kao “ne-elitno”, važno je proveriti da li na prehrambenim prizvodima, sredstvima za ličnu higijenu ili kozmetičkim preparatima ima nekih od navedenih oznaka za emulgatore koji mogu ugroziti zdravlje ili život.


Spisak opasnih i štetnih emulgatora:

E – sumnjivi, opasni, zabranjeni, štetni za kožu, izazivači raka…

E102 – opasan
E103 – zabranjen
E104 – sumnjiv
E105 – zabranjen

E110 – opasan
E111 – zabranjen

E120 – opasan
E121 – zabranjen

E122 – sumnjiv
E123 – veoma opasan
E124 – opasan
E125 – zabranjen
E126 – zabranjen
E127 – opasan

E130 – zabranjen
E131 – izazivač raka

E141 – sumnjiv
E142 – izazivač raka

E171 – sumnjiv
E173 – sumnjiv

E180 – sumnjiv

E210 – izazivač raka
E211 – izazivač raka
E212 – izazivač raka
E213 – izazivač raka
E215 – izazivač raka
E216 – izazivač raka
E217 – izazivač raka

E221 – poremećaj creva
E222 – poremećaj creva
E223 – poremećaj creva
E224 – poremećaj creva
E226 – poremećaj creva

E230 – štetan za kožu
E231 – štetan za kožu
E232 – štetan za kožu

E241 – sumnjiv

E250 – poremećaj pritiska
E251 – poremećaj pritiska

E311 – izaziva osip
E312 – izaziva osip

E320 – holesterol
E321 – holesterol
E322 – poremećaj želuca

E330 – izazivač raka

E338 – poremećaj želuca
E339 – poremećaj želuca

E340 – poremećaj želuca
E341 – poremećaj želuca

E407 – poremećaj creva

E450 – poremećaj želuca

E461 – poremećaj želuca
E462 – poremećaj želuca
E463 – poremećaj želuca
E465 – poremećaj želuca
E466 – poremećaj želuca